Om boken: Dyslexi + Styrkor = Sant

 

 – Se, läs och lyssna direkt! 

.

 

Sagt om boken:

 

”Jag älskar din bok Susanna! Den briljanta idéen med QR koderna, tankekartorna som innehållsförteckning och färgerna till kapitelindelning och så klart innehållet! De är en av de få böcker jag velat fortsätta läsa ??⭐️ Tack!!”

 Gymnasieelev

”Läser o läser o lär! Åh, vad mycket bra i litet samlat material! Borde finnas på alla skolor o ingå som kurslitteratur på Lärarhögskolan. Läser vidare… Tack”

Susanne KönigUtbildningsproducent

och mamma till Filippa,

stolt dyslektiker

 

”I want to tell you how impressed I am with your book Dyslexi + Styrkor = Sant. I am certain that your book will have a great positive impact on individuals with dyslexia in Sweden. You have cited and quoted many of the great researchers in the field — those who understand that along with the difficulties come many varied and distinctive talents and capabilities. These talents need to be identified and developed early. This is why your book is so important. It helps children, parents and dyslexic adults to understand that they often have hidden talents rarely identified in schools — but are important in life and work, whether in art, design, technology, scientific discovery or entrepreneurial innovation. The high-level creativity, visual talent and big picture thinking that many dyslexics have are already being recognized as of increasing value in the new digital world — while machines are doing most of the low-level clerical tasks that dyslexics have trouble with. Increasingly, as they follow their talents, we are seeing dyslexics leading the way into this new world. Your book is helping to clear the path forward.

Thomas G. West, USA, author

 of ”In the Mind’s Eye”,

”Thinking Like Einstein” and

”Seeing What Others Cannot See.”

 

Läs eller lyssna på innehållet nedan – du väljer!

 

”I mitten av bilden står ett träd. Runtomkring trädet står en samling djur; en elefant, en apa, en hund, en fisk, en säl och så vidare. En kateder är placerad framför dem och på stolen bakom katedern sitter en lärare med sträng uppsyn. Han tittar uppfordrande på djuren och utbrister: ”Ni har i uppgift att klättra upp i det här trädet, varsågoda!”

Jag är 12 år och mina föräldrar har just kommit hem från en föreläsning. Föreläsaren hade gjort en jämförelse med en skolklass, berättar de. Lika olika som djuren är och vad gäller deras förutsättningar att just klättra i träd, lika olika är vi. Då förstår jag, då förstår jag plötsligt allt. – Ja, så är det, så olika är vi. Vi är olika och det är meningen. Vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av det.”

Dyslexi + Styrkor = Sant växer en nyanserad bild av Dyslexi fram. Skriften samlar forskning, litteratur, Susannas och andras röster kring styrkor kopplat till det vi kallar dyslexi. Detta för att på så sätt lyfta dyslexi utifrån ett perspektiv om olikheter och kompetenser. Berättelsen om djuren kommer från författarens egna erfarenheter och är förordet till den 70-sidiga dokumentation kring ämnet som nu tillgängliggörs för allmänheten.

”Dyslexi + Styrkor = Sant ryms flera berättelser från forskare, entreprenörer och författare som alla visar på en mer nyanserad bild av diagnosen, som vittnar om att den bär med sig långt fler styrkor än vad som kanske tidigare kommit upp till ytan. Målet är att på detta sätt vidga synen på vad dyslexi kan innebära, att se hela bilden. Detta även för att kunna anpassa och förändra skolväsendet, arbetslivet och den allmänna informationsinhämtningen för att i större utsträckning kunna tillgodose våra naturliga olikheter. Ingen problematik förringas, men en förändring i attityd och förhållningssätt behövs för att kunna ta vara på styrkorna och våra olika kompetenser mer effektivt. Detta både på individ- och samhällsnivå. Bland de gemensamma styrkorna hos många dyslektiker ligger bland annat en ökad visuell förmåga som beror på en annan hjärnstruktur snarare än kompensation. Bokreleasen skedde 2015 i samband med Dysleximässan i Göteborg.

Bakom skriften finns Susanna Cederquist / En Bild av Dyslexi. Susanna är föreläsare, utbildare och rådgivare inom dyslexi. Hon arbetar aktivt med att vi ska se och förstå hela bilden av dyslexi, inklusive dyslexistyrkorna utan att förringa någon problematik. Även med begreppet tillgänglighet, framför allt av text och utbildning, på företag och i skolor etc. Hon arbetar även aktivt med begreppet tillgänglighet, framför allt av text, och föreläser och handleder på företag och i skolor. Även med begreppet tillgänglighet, framför allt av text och utbildning, på företag och i skolor etc. Susanna Cederquist fick dyslexipriset i oktober 2019. Mer information om hennes arbete finner du på www.enbildavdyslexi.se

Dyslexi + Styrkor = Sant finnas tillgänglig på flera sätt, såsom ljud, text och även till viss del i bild. Boken innehåller visuella överblickar innan varje kapitel i form av mindmaps och den är även färgkodad. Genom tekniken Blipsay Lyssningskoder, kan du enkelt höra texten uppläst av en professionell inläsare via din telefon eller padda. Man får liksom ljudboken på köpet, och man reglerar själv uppläsningshastigheten. Då tillgänglighet bör finnas med från början,  kan du här välja om man vill ögonläsa eller öronläsa. Boken innehåller också ett stort gäng filmer relaterat till innehåller. Vi har därför valt att kalla formatet ”Multibok”. – Välj ditt sätt!

Mer information om Blipsay Lyssningskoder finner du på Blipsay.se

 

Bild från kapitel 3

Bild från kapitel 3

Bild av bokens framsida.