Om boken: Dyslexi + Styrkor = Sant

 

En ny bok

…innehållande ny teknik – Se, läs och lyssna direkt! 

.

 

”Jag älskar din bok Susanna! Den briljanta idéen med QR koderna, tankekartorna som innehållsförteckning och färgerna till kapitelindelning och så klart innehållet! De är en av de få böcker jag velat fortsätta läsa ??⭐️ Tack!!”

Gymnasieelev

”Läser o läser o lär! Åh, vad mycket bra i litet samlat material! Borde finnas på alla skolor o ingå som kurslitteratur på Lärarhögskolan. Läser vidare… Tack”

Susanne König, Utbildningsproducent o mamma till Filippa, stolt dyslektiker

 

Läs eller lyssna på innehållet nedan – du väljer!

 

”I mitten av bilden står ett träd. Runtomkring trädet står en samling djur; en elefant, en apa, en hund, en fisk, en säl och så vidare. En kateder är placerad framför dem och på stolen bakom katedern sitter en lärare med sträng uppsyn. Han tittar uppfordrande på djuren och utbrister: ”Ni har i uppgift att klättra upp i det här trädet, varsågoda!”

Jag är 12 år och mina föräldrar har just kommit hem från en föreläsning. Föreläsaren hade gjort en jämförelse med en skolklass, berättar de. Lika olika som djuren är och vad gäller deras förutsättningar att just klättra i träd, lika olika är vi. Då förstår jag, då förstår jag plötsligt allt. – Ja, så är det, så olika är vi. Vi är olika och det är meningen. Vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av det.”

Dyslexi + Styrkor = Sant växer en nyanserad bild av Dyslexi fram. Skriften samlar forskning, litteratur och andra röster kring styrkor kopplat till det vi kallar dyslexi. Detta för att på så sätt lyfta dyslexi utifrån ett perspektiv om olikheter och kompetenser. Berättelsen om djuren kommer från författarens egna erfarenheter och är förordet till den 70-sidiga dokumentation kring ämnet som nu tillgängliggörs för allmänheten.

”Dyslexi + Styrkor = Sant ryms flera berättelser från forskare, entreprenörer och författare som alla visar på en mer nyanserad bild av diagnosen, som vittnar om att den bär med sig långt fler styrkor än vad som kanske tidigare kommit upp till ytan. Målet är att på detta sätt vidga synen på vad dyslexi kan innebära, att se hela bilden. Detta även för att kunna anpassa och förändra skolväsendet, arbetslivet och den allmänna informationsinhämtningen för att i större utsträckning kunna tillgodose våra naturliga olikheter. Ingen problematik förringas, men en förändring i attityd och förhållningssätt behövs för att kunna ta vara på styrkorna och våra olika kompetenser mer effektivt. Detta både på individ- och samhällsnivå. Bland de gemensamma styrkorna hos många dyslektiker ligger bland annat en ökad visuell förmåga som beror på en annan hjärnstruktur snarare än kompensation.

Bakom skriften och ”En Bild av Dyslexi” finns Susanna Cederquist som sedan 2009 föreläser kring ämnet. Hon arbetar även aktivt med begreppet tillgänglighet, framför allt av text, och föreläser och handleder på företag och i skolor. Dyslexi + Styrkor = Sant finnas tillgänglig på flera sätt, såsom ljud, text och även till viss del i bild. Genom ny teknikm vid namn Blipsay Lyssningskoder, kommer du direkt till den inlästa ljudboken från den tryckta texten. Vi har därför valt att kalla formatet ”Multibok”. – Välj ditt sätt!

Mer information om Blipsay Lyssningskoder finner du på Blipsay.se

 

Bild från kapitel 3

Bild från kapitel 3