Tryckt version: Dyslexi + Styrkor = Sant

kr140.00

Boken: Dyslexi + Styrkor = Sant

Dyslexi + Styrkor = Sant växer en nyanserad bild av Dyslexi fram. Skriften samlar forskning, litteratur och andra röster kring styrkor kopplat till det vi kallar dyslexi. Detta för att på så sätt lyfta dyslexi utifrån ett perspektiv om olikheter och kompetenser. Berättelsen om djuren kommer från författarens egna erfarenheter och är förordet till den 70-sidiga dokumentation kring ämnet som nu tillgängliggörs för allmänheten.

Tillgänglig text: Läs med ögon eller öron – välj ditt sätt!

Bokens innehåll finns tillgängligt på flera sätt. Se, läs och lyssna direkt! Genom ny teknik, vid namn Blipsay Lyssningskoder, kommer du direkt till den inlästa ljudboken från den tryckta texten. Lyssningskoderna som finns placerade bredvid varje rubrik/nytt stycke leder till det inlästa innehållet som lästs in av en professionell inläsare. Du blippar lyssningskoden med någon av alla gratis QRscanner-appar som finns att tillgå via din smartphone eller platta. Mer info om tekniken finns på blipsay.se.

De QR-koder som förekommer bredvid de blå play-symbolerna leder istället direkt till filmklipp, relaterade till innehållet.

Vi har därför valt att kalla formatet ”Multibok

Mer information om boken finner du under  ”Om boken…” i menyn.

 

 

 

Artikelnr: 0002

Beskrivning

Den tryckta versionen av rapporten Dyslexi + Styrkor = Sant levereras till dig som en ”multibok” med tillhörande ljudfiler, så att du kan välja om du vill lyssna på eller läsa rapporten.

Ljudfilerna och filmklipp når du direkt från den tryckta boken med hjälp av din smartphone eller en platta/Ipad.

Mer information

Vikt 400 g
Dimensioner 22 x 31 x 3 cm